ADDICTION GUIDE

Strandvejen 70, 2. - DK 2900 Hellerup

(+45) 31101732

 info@addiction.dk

CVR-nr.: 40036040

Fokus på misbrug giver god mening og god økonomi !


Har I de nødvendige værktøjer til at håndtere misbrugsproblemer?

ADDICTION GUIDE


En abonnementsbaseret e-learnings uddannelse der er skræddersyet til de personaleansvarlige i virksomhederne samt de udpegede nøglepersoner i virksomhedens misbrugspolitik og beredskabsplan. ADDICTION GUIDE sikrer viden om misbrug og hvordan den enkelte misbruger kan hjælpes bedst muligt herunder hvordan misbrugeren motiveres til at få hjælp.


ADDICTION GUIDE viser hvordan virksomheden kan reducere de markante omkostninger der er forbundet med at have medarbejdere med misbrugsproblemer og samtidig opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden. Det giver tryghed, gavner kvaliteten og effektiviteten og styrker trivsel og skaber et bedre arbejdsmiljø


Det er økonomisk sundt og giver en bedre arbejdsplads


 Indhold og priser

.

______________________________________________________________________________________________

Hvad er misbrug?


I 1966 blev alkoholisme anerkendt som en primær sygdom af The American Medical Association.


Det har banet vejen for, at WHO (Verdens sundhedsorganisationen) og det danske sundhedsvæsen har lavet en tilsvarende vurdering af fænomenet og i dag er det kendt viden at afhængighed er en fremadskridende progressiv lidelse.


Sundhedsstyrelsens definition lyder:


Et vedvarende, skadeligt brug af psykoaktive stoffer, der ændrer ens sindstilstand. Skaderne kan både være fysiske, psykiske og sociale.


Misbrug kommer ikke fra den ene dag til den anden, men udvikles over et stykke tid, hvor personen bruger et eller flere af de psykoaktive stoffer oftere og oftere og i større og større mængder


Det betyder også, at der vil være forskellige symptomer, som man begynder at udvikle på forskellige stadier eller faser af ens misbrugsforløb og at ”sygdomsforløbet” er irreversibelt. Det betyder, at forandringerne er blivende, og symptomerne kan derfor ikke rulles tilbage eller nulstilles

______________________________________________________________________________________________

Misbrug i tal

______________________________________________________________________________________________

Arbejdspladsen